پیشرفت‌های تکنولوژی و تجارت بین‌المللی B۲B

چکیده

در شرایط فعلی کسب‌ و کار و سیاست، مذاکرات در مورد قراردادهای تجارت بین‌المللی و اهمیت آن‌ها برای شرکت‌های B۲B در حال افزایش است. اگر چه حجم و ارزش مبادلات بین‌المللی در حال افزایش است، این مطالعه نشان می‌دهد که تحقیقات مربوط به تجارت بین‌المللی B۲B و به ویژه نقش پیشرفت‌های تکنولوژیکی در حمایت از تجارت فرامرزی B۲B، محدود است. این مقاله یک مرور کلی از مقالات تحقیقاتی منتشر شده در مجله مدیریت بازاریابی صنعتی (IMM)‏ ارائه می‌دهد تا وضعیت فعلی دانش را آشکار کند، شکاف‌های تحقیق را شناسایی کند، و جهت گیری های تحقیقات بیشتری را پیشنهاد دهد. با پیروی از یک رویکرد دو مرحله‌ای، ما نشان می‌دهیم که اگر چه تجارت در قلب تحقیقات IMM قرار دارد، اما کمبود مطالعات تجربی که پیشرفت‌های فن‌آوری و تجارت بین‌المللی B۲B و همچنین محلی را بررسی می‌کنند، وجود دارد؛ با این حال، در بررسی مسائل تجارت بین‌الملل B۲B، توجه خاصی صورت‌گرفته است. براساس یافته‌های خود، ما مسیرهای تحقیقات آینده را پیشنهاد می‌کنیم.

واژگان کلیدی:

تجارت بین‌المللی، B۲B، نوآوری تکنولوژیکی، تحلیل کتابشناختی، مرور مقالات سیستماتیک

مقدمه

براساس گزارش مرکز تجارت بین‌المللی (www.interacen.org)‏، ارزش مبادلات بین‌المللی B۲B در حال افزایش است. این رشد به طور مستقیم به فرصت‌هایی مربوط می‌شود که از ابتکارات تجارت بین‌المللی مانند توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA)‏، توافقنامه جامع و پیشرفته برای مشارکت گذرنده بین مناطق حاشیه ی اقیانوس آرام (CPTPP)‏ و همچنین ابتکار جاده و کمربندی ها (BRI) ‏ناشی می‌شود. همانطور که لکا، چان و وانگ (‏۲۰۱۹)‏ اشاره کردند، با این حال، به منظور اقدامات ابتکاری مانند NAFTA، CPTPP، BRI و غیره، برای داشتن تاثیر معنی‌دار بر اقتصاد جهانی قرن بیست و یکم، هم‌کاری موثر و کارآمد در زمینه ی کسب‌وکار از هر نوع و اندازه‌ای در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی مورد نیاز است. این تا کنون به طور کامل کشف نشده است، و لکا و همکاران (‏۲۰۱۹) برای بررسی مسائل مربوط به تجارت بین‌المللی B۲B، به ویژه کاوش‌ها در مورد نقش پیشرفت‌های تکنولوژیکی در تجارت فرامرزی B۲B، همانطور که تحقیقات قبلی اشاره کرده‌اند که نوآوری‌های تکنولوژیکی می‌توانند تجارت و رشد تجارت بین‌المللی را حمایت کنند، تلاش کردند (‏گریگوری، نگو، کاراودیک، ۲۰۱۹؛ ویراواردن، سالیوان، لیش، ۲۰۱۹)‏. در پاسخ به درخواست لکا و همکاران (‏۲۰۱۹)‏، این مطالعه یک مرور کلی از مقالات تحقیقاتی مربوط به تجارت بین‌المللی B۲B ارائه می‌کند، و نقش نوآوری‌های تکنولوژیکی در آن تلاش‌ها از کسب و کارها حمایت می‌کند. با انجام این کار هدف این مقاله کمک به تحقیقات در دو سطح است.
اول، هدف آن ارائه یک نمای کلی از سهم تحقیقات در فن‌آوری‌های تجارت بین‌المللی B۲B منتشر شده در مجله مدیریت بازاریابی صنعتی (IMM) است. دوم، هدف آن شناسایی شکاف‌های تحقیق و پیشنهاد مسیرهای تحقیقات آینده برای پیشبرد دانش و درک نقش نوآوری‌های تکنولوژیکی در تجارت بین‌المللی B۲B است.
برای تحقق این هدف، یک رویکرد دو مرحله‌ای اتخاذ می‌شود، که شامل یک مرور کلی کتابسنجی از مقالات تحقیقاتی منتشر شده در IMM است، که پس از آن مروری سیستماتیک بر تحقیقات را براساس آن نشریات کلیدی مورد بحث قرار داده و راه‌های آتی تحقیقات پیشنهاد می‌شود.
تحلیل کتاب سنجی نشان می‌دهد که اگرچه تجارت در قلب تحقیقات IMM قرار دارد، اما یکی از موضوعات کم‌ترین تحقیق شده‌است. تحلیل بیشتر نیز نشان می‌دهد که کمبود تحقیق در مورد نوآوری تکنولوژیکی و فعالیت‌های مربوط به تجارت B۲B وجود دارد. به نظر می‌رسد که توجه تحقیق به مسائل مربوط به تجارت بین‌المللی B۲B معطوف شده‌است، در حالی که نقش ابزارهایی مانند اینترنت – اشیاء (IoT)‏، هوش مصنوعی (Al)‏، و زنجیره بسته، و همچنین فن‌آوری‌های تولید، نادیده گرفته شده‌است. علاوه بر این، اگرچه مبادلات بین‌المللی B۲B تا حدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما زمینه اقدامات تجاری خاص به طور کامل کشف نشده است. با توجه به اهمیت تجارت بین‌المللی B۲B، بررسی نقش پیشرفت تکنولوژی در تبادلات بین‌المللی B۲B و پیشرفت وضعیت فعلی دانش اهمیت حیاتی دارد. این مقاله به صورت زیر ساختار بندی شده‌است. ابتدا، تحلیل کتابسنجی مقالات تحقیقاتی منتشر شده در IMM را انجام می‌دهیم. ما از نتایج تحلیل به عنوان چارچوبی استفاده می‌کنیم که بررسی سیستماتیک بعدی مقالات را هدایت می‌کند. مرور سیستماتیک متون با توجه به سه موضوع از جمله: نوآوری تکنولوژیکی در تجارت بین‌المللی، تجارت بین‌المللی و فن‌آوری در تجارت محلی، سازماندهی شده‌است. ما این مقاله را با تاکید بر نیاز به تحقیق به پایان می‌بریم که درک ما از نقش نوآوری تکنولوژیکی در تجارت بین‌المللی B۲B را ارتقا خواهد داد.

به این مطلب امتیاز دهید
تعداد کل آرا: 1 میانگین امتیاز: 5