دوره‌های رایگان

دوره‌های رایگان برای دسترسی همگانی به آموزش با کیفیت

دوره‌های رایگان

دوره‌های رایگان

باتوجه به طیف گسترده مخاطبان مباحث آموزشی به روز درحوزه‌های بازاریابی، فروش وبرندینگ و ظرفیت محدود کلاس های آموزشی و درخواست مخاطبان ، در راستای ترویج موضوعات تخصصی درکشور طی هرسال چندین نوبت سمینارهای آنلاین به صورت رایگان برای مخاطبانی که از طریق سایت فرم درخواست را تکمیل نموده‌اند برگزار می‌گردد.