تاثیر ریسک زنجیره تامین برلزوم چابکی عملکرد با تاکید نقش یکپارچگی زنجیره تامین

مقدمه

جهانی شدن، رشدسریع فناوری، محیط پویا وپیچیده ،شرایط عدم قطعیت محیطی موانعی، برای پیش بینی و تشخیص رفتارشرکای زنجیره تامین شرکت هاشده است . فقدان توانایی شرکت ها برای پیش بینی و تاثیر رفتار نهادهای گوناگون در زتجیره تامین منجر به ریسک زنجیره تامین می شود.
دو دهه اخیر مثال‌هایی از شرکت‌هایی را در خود دارد که از عدم قطعیت در محیط رنج می‌بردند که موجب آسیب به عملکرد آن‌ها گردید. حوادثی مانند آتش سوزی در کارخانه نیمه هادی فیلیپین در سال ۲۰۰۰ فرآیند تولید را منهدم کرد که به خسارت ۴۰۰ میلیون دلاری برای شرکت Ericsson منجر شد. به طور مشابه، با توجه به زلزله، سونامی و فاجعه هسته در سال ۲۰۱۱ درژاپن ، تولید تویوتا ۴۰۰۰۰ خودرو افت کرد که باعث ازدست رفتن درآمدمبلغ ۷۲ میلیون دلاری در هر روز شد.
بنابراین، به منظور اجتناب از این زیان‌های گسترده، متخصصین و پژوهشگران، توجه ویژه ای به ریسک‌های زنجیره تامین داشته اند.
تحقیقات درموردریسک زنجیره تامین از دو منظربررسی شده است که عبارتند از :
۱-منبع و سابقه ریسک زنجیره تامین
۲- مدیریت و پیامدهای ریسک زنجیره تامین

ثابت شده است که ریسک زنجیره تامین ممکن است از چند منبع مانند تامین کنندگان ،مشتریان،قوانین ومقررات دولتی، محیط های غیر قابل پیش بینی ومتغیر، شبکه حمل و نقل وتوزیع، قوانین مرتبط باکارو کارکنان و اندازه شرکت نشات بگیرد.

هرچند براساس دیدگاه های تجربی گذشته راهکارهایی برای مدیریت ریسک زنجیره تامین ارائه شده است که برخی از آنهاعبارتنداز بهبود مستمر،مدیریت تقاضای انحرافی ،برنامه ریزی برای رخدادهای درونی ومحیطی،امنیت زنجیره تامین وزنجیره تامین بازار محور ولی موضوع روشن این است که شرکت ها باید راهکار های مناسبی را برای کاهش ریسک زنجیره تامین دنبال نمایند که براساس این مقاله تاکید بر(چابکی عمکرد) به عنوان راهکاری برای کاهش این ریسک میباشد.
شرکت های فعال در محیط پویا و مواجه با عدم قطعیت در زنجیره تامین ،قابلیت‌هایی را برای مدیریت عدم قطعیت‌ها و تضمین ریسک زنجیره تامین نیاز دارند. این قابلیت‌ها ارتباطات، هماهنگی، و اقدامات مشترک با عوامل مهم در زنجیره تامین را برای گسترش فرصت‌ها و تنظیم مجدد منطبق با محیط ارتقا می‌بخشد.
شرکت‌هایی که با ریسک زنجیره تامین مواجه هستند باید به دنبال ارتقای یکپارچگی زنجیره تامین باشند، که شامل یکپارچگی عناصر کلیدی داخلی (واحدهای عملکردی داخلی) و خارج از شرکت ( مشتریان و تامین کنندگان کلیدی) میباشد.

یکپارچگی زنجیره تامین،قابلیت دید “انتها به انتها”را فراهم می کند و می‌تواند اطلاعات نادرست و غیرقابل اعتماد را بررسی کند و نقش کلیدی رادر مدیریت ریسک زنجیره تامین ایفا نماید.

به عنوان مثال، برند اسپانیایی Zara می‌تواند چرخه طراحی،تولید وتوزیع یک طرح جدید را طی یک فرایند چند هفته ای تکمیل کند که دلیل این سرعت، رابطه تنگاتنگ و به شدت هماهنگ این شرکت با زنجیره تامین است. شرکت‌هایی مانند Zara، که زنجیره تامین جهانی دارند به شدت از ریسک بالای زنجیره تامین برخوردار هستند، این نوع از شرکت ها ازطریق عواملی چون یکپارچگی عوامل کلیدی داخلی و خارجی، شفافیت اطلاعات، تعاملات با مشتری، قابلیت های ممتاز و انطباق پذیری میتوانند با درجه بالایی از چابکی عملکرد، ریسک های زنجیره تامین را کنترل نمایند.
دراین مقاله دلایل اینکه چرا به دلیل وجود ریسک زنجیره تامین شرکت‌ها تمایل به یکپارچگی زنجیره تامین و ارتقای چابکی عملکرد رادارند بررسی می شود.

به این مطلب امتیاز دهید
تعداد کل آرا: 1 میانگین امتیاز: 5