خدمات مشاوره

بازاریابی و فروش

خدمات مشاوره (بازاریابی و فروش)

خدمات مشاوره بازاریابی،فروش وبرندینگ

امروزه در شرایط رقابتی شدید کسب وکارها وتغییرات پیوسته محیط های کسب وکار وتغییرات تکنولوژی، برخورداری از توصیه های مشاوره ای علمی وبه روز در حوزه های بازاریابی ،فروش وبرندینگ رمزموفقیت سازمان ها در عرصه رقابت و توسعه بازار است. سازمان ها و شرکت های تجاری برای رشد و توسعه بازار خود و رسیدن به سود بیشتر وموفقیت در عرصه رقابت نیاز به تخصص و تجربه مشاور بازریابی ، فروش وبرندینگ کسب و کار دارند. یکی از خدمات آقای دکتر رضا کریمی مشاوره تخصصی وعلمی در حوزه های بازاریابی،فروش وبرندینگ میباشد.افتخار ارائه خدمات مشاوره به شرکت های پیشرو کشور در سوابق خدمات مشاوره ایشان موجود میباشد.

برخی از خدمات مشاوره بازاریابی، فروش و برندینگ شامل موارد زیر می باشد:
۱-تحلیل بازار: جمع آوری اطلاعات جامع و دقیق بازار شامل تحلیل رقبا، مشتریان هدف، ترندها و فرصت‌های بازار.
۲-برندینگ ومدیریت برند: تدوین راهبُرد برندینگ مؤثری برای کسب‌وکار شامل تعیین پوزیشنینگ،شناسایی جوهره برند، ارزش‌های برند،طراحی معماری برند(BRAND ARCITECTURE) مناسب، مشاوره در طراحی کتاب برند(BRAND BOOK) و تبلیغات تخصصی .
۳-راهبُرد بازاریابی: تعیین راهبُردهای بازاریابی مؤثر شامل انتخاب بازار هدف، استراتژی تولید محصولات و ارائه خدمات، قیمت‌گذاری، توزیع و ترویج.
۴-تحقیقات بازاریابی: شامل جمع‌آوری اطلاعات از مشتریان، ارزیابی نیازها و ترجیحات آنها، انجام نظرسنجی‌ها و تحلیل داده‌های بازار .
برنامه‌ریزی بازاریابی وفروش: تهیه برنامه‌های بازاریابی جامع شامل تعیین اهداف، راهبُردها، تکنیک‌ها، بودجه‌بندی و زمان‌بندی اجرای اقدامات
۵-ارزیابی و بهینه‌سازی: بررسی عملکرد بازاریابی وفروش و شناسایی نقاط قوت و ضعف وارائه پیشنهادهای بهبود وبهینه سازی راهبردهای بازاریابی وفروش وبرندینگ
۶-رصد و پیگیری تبلیغات رصد و پیگیری نتایج اقدامات ترویجی وتبلیغات شامل اندازه‌گیری عملکرد، تحلیل داده‌ها، بررسی بازخورد مشتریان و به‌روزرسانی راهبُردها

در صورت داشتن هر گونه سئوال همکاران ما می‌توانند شما را راهنمایی کنند

برای دریافت مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید